Feedback od klientov

Marec 2018

Diana Karaffová, FMK UCM

“Chcela by som sa Vám ešte v mene fakulty ale i osobne poďakovať za nesmierne inšpiratívnu a vynikajúcu prednášku mimo iné tak s aktuálnymi informáciami, teda veľmi si cením, že ste si dali záležať aj na aktuálnosti.”

 

Apríl 2017

Svetlana Komorová, Institute of Consulting, a. s.

“Chcela by som sa Vám v mene celej našej spoločnosti veľmi poďakovať za Vašu včerajšiu prezentáciu, aj za dokument, ktorý ste pre nás spracovali. Výsledok predčil naše očakávania, má pre nás veľkú pridanú hodnotu a nepochybne nám napomôže v našom ďalšom smerovaní. Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu.”