About Us

 

 • Agentúra AKO pôsobí na trhu od roku 1991, kedy ako prvá na Slovensku začala realizovať kvalitatívny marketingový výskum.
 • V roku 2003 bola agentúra AKO transformovaná na spoločnosť – AKO, s. r. o.
 • Agentúra AKO v súčasnosti ponúka komplexné služby v oblasti marketingového výskumu a poradenstva pri tvorbe marketingových stratégií, s dôrazom na analýzu spotrebiteľského správania a spotrebiteľského rozhodovania.
 • Agentúra AKO má dlhoročnú skúsenosť so skúmaním problematiky komunálnych tém.
 • Služby agentúry AKO sú na Slovensku dlhoročne spájané s hĺbkovým prístupom k riešeniu výskumných tém a s vysokou úrovňou aplikovateľnosti výsledkov do firemnej praxe.
 • Agentúra AKO poskytuje služby reklamným agentúram, médiám, marketingovým oddeleniam firiem (domácich aj zahraničných), verejnému sektoru, mestám a štátnym inštitúciám. Výskumné projekty pre jednotlivých klientov sú zostavované „na mieru“, na základe poznania aktuálnych potrieb a situácie klienta.
 • V prípade, že klient má záujem realizovať výskum trhu aj na území mimo SR, realizáciu terénnej časti výskumu zabezpečuje prostredníctvom zmluvnej spolupráce s poprednými sieťami výskumných agentúr v zahraničí.
 • Agentúra dodržuje medzinárodný Etický kódex ESOMAR (Európskej organizácie pre marketingový výskum), ako aj Štandardy marketingového výskumu SAVA (Slovenskej asociácie výskumných agentúr). Je spoluzakladajúcim členom a držiteľom certifikátu kontroly SAVA.
 • Václav Hřích, managing director agentúry AKO, je v súčasnosti podpredsedom Slovenskej asociácie výskumných agentúr.
 • GDPR – Ochrana osobných údajov

sava02                                                       Esomar_clen

 

Exkluzívny prieskum pre JOJ 24: Hádajú sa ľudia doma kvôli voľbám?

 

 

VOLEBNÉ ŠTÚDIO JOJ24 – prieskum po zatvorení volebných miestností

EXKLUZÍVNY PRIESKUM pre JOJ24: Ako by hlasovali voliči v 2. kole?

VOLEBNÉ PREFERENCIE – MAREC 2024

VOĽBA PREZIDENTA – MAREC 2024

Exkluzívny prieskum AKO pre JOJ 24: Ako by mal odpovedať Váš kandidát na prezidenta?

Exkluzívny prieskum AKO pre Na hrane: Komu dajú voliči hlas, ak ich favorit nepostúpi?

Štúdio 24: Poznáme právomoci prezidenta?

VOĽBA PREZIDENTA – FEBRUÁR 2024

VOLEBNÉ PREFERENCIE DO NR SR – FEBRUÁR 2024

Exkluzívne od AKO pre Na hrane: Atmosféra v spoločnosti

VOLEBNÉ PREFERENCIE – JANUÁR 2024

VOĽBA PREZIDENTA – JANUÁR 2024

Štúdio 24: Ktoré vianočné tradície sú ešte in?

Prieskum: Veľká časť Slovákov je s krokmi vlády nespokojných, nesúhlas je aj u voličov Hlasu a SNS

VOLEBNÉ PREFERENCIE – DECEMBER 2023

Exkluzívny prieskum AKO pre Na hrane: Vydrží súčasná vláda celé štyri roky?

Exkluzívny prieskum AKO pre Na hrane: Kto sú najdôveryhodnejší členovia novej vlády a ktorí najmenej?

Exkluzívny prieskum AKO pre Na hrane: Kto by vyhral prezidentské voľby?

Prieskum: Väčšina ľudí očakáva od vlády R. Fica lepšie riadenie štátu

VOLEBNÉ PREFERENCIE – NOVEMBER 2023

Exkluzívny prieskum AKO pre Na hrane: Chcú Slováci rušiť sviatky?

 

Porovnanie presnosti prieskumov jednotlivých agentúr meraných tesne pred voľbami:

Pozn: Modrou podfarbený riadok znázorňuje priemernú absolútnu odchýlku preferencií nameraných v prieskume oproti reálnym výsledkom volieb:

 

 

VOLEBNÉ PREFERENCIE – SEPTEMBER 2023 – DRUHÉ

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Chceme voliť aj cez internet?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by budúca vláda zreformovať SIS?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Ktorej verejnej inštitúcii dôverujú Slováci najviac?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mal by mať kandidát na verejnú funkciu aspoň maturitné vzdelanie?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Má vláda zvýšiť investície do kultúry alebo do opráv ciest?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Bol by štvordňový pracovný týždeň prospešný pre ekonomiku SR?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by vláda zbaviť Slovensko závislosti od ruského plynu a ropy?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre JOJ 24: Je dôležité, aby v politike bolo viac mladých ľudí?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Malo by sa dať na volebnom lístku do NR SR krúžkovať viac ako 4 kandidátov?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by podľa vás budúca vláda viac dotovať ceny energií?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by budúca vláda zvýšiť počet policajtov?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by budúca vláda zmierniť tresty za marihuanu?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Je dôležité, aby vo verejných funkciách a v politike bolo viac žien?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Má vláda podporovať výstavbu nájomných bytov?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by budúca vláda navrhnúť vystúpenie Slovenska z EÚ?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by budúca vláda kontrolovať médiá?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by budúca vláda sprísniť boj proti nelegálnej migrácii?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by vláda poskytovať žiakom obedy zadarmo?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by vláda navrhnúť vystúpenie Slovenska z NATO?

 

VOLEBNÉ PREFERENCIE – SEPTEMBER 2023

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by vláda uzákoniť registrované partnerstvá?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by vláda viac bojovať s dezinformáciami a hoaxami?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Vydrží budúca vláda celé funkčné obdobie?

 

PEVNOSŤ VOLEBNÉHO ROZHODNUTIA – AUGUST 2023

 

Druhá voľba -AUGUST 2023

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Má vláda rozhodnúť o úplnom zákaze interrupcií?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Má vláda dotovať ľudom hypotéky?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Má vláda odpustiť ženám s deťmi do 15 rokov daň z príjmu?

 

Má Smer skutočne našliapnuté vyhrať voľby? Riaditeľ prieskumnej agentúry Hřích šokuje!

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Má vláda financovať cirkvi zo štátneho rozpočtu?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Má budúca vláda reformovať zdravotníctvo?

 

Volebné preferencie AUGUST 2023 – DRUHÉ

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by vláda zaradiť medzi priority ochranu životného prostredia

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by vláda obnoviť povinnú vojenskú službu?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Má vláda viac investovať do propagácie Slovenska v zahraničí?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by vláda zabezpečiť zvýšenú ochranu obetí domáceho násilia?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by budúca vláda zakázať spaľovacie motory?

 

Exkluzívny prieskum AKO pre Na hrane: Ktorú stranu by ľudia volili ako druhú?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by budúca vláda investovať do modernizácie slovenskej armády?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by budúca vláda motivovať mladých, aby neodišli do zahraničia?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by budúca vláda zvýšiť investície do športu zo štátneho rozpočtu?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by budúca vláda zakázať klietkový chov sliepok?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by budúca vláda zmraziť platy poslancom?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Mala by budúca vláda zakázať nedeľný predaj?

 

Exkluzívny prieskum agentúry AKO pre TV JOJ 24: Má budúca vláda pokračovať vo vojenskej pomoci Ukrajine?

 

VOLEBNÉ PREFERENCIE – AUGUST 2023

 

VOLEBNÉ PREFERENCIE – JÚL 2023

 

Exkluzívny prieskum AKO pre Na hrane: Vyslovili by občania dôveru súčasnej vláde?

 

VOLEBNÉ PREFERENCIE – JÚN 2023

Staršie tlačové správy nájdete tu: Tlačové správy

 

 

 

Weblogo

 • The AKO agency has been founded in 1991 when as the first one in Slovakia it started conducting qualitative marketing research.
 • The agency was transformed into AKO Ltd in 2003.
 • AKO agency offers complex services in marketing research and consulting in the creation of marketing strategies, with emphasis in consumer’s behavior and consumers’ decision making. The agency has long term experience with the research of communal politics agenda.
 • The services of AKO agency are long-term related to in-depth attitude to solving research topics and to high applicability of the results to corporate practice.
 • The agency offers its services to advertising agencies, media, marketing departments of various companies (national and foreign), public sector, cities and government institutions. Research projects for particular clients are prepared “made-to-measure”, based on knowledge of current situation and needs of the client.
 • In case that a client is interested in conducting the research also abroad, the field work of the research is provided by contract cooperation with prominent foreign research agencies.

Esomar_clen

 • The agency is complying with the International Code of Ethics of ESOMAR (European Organization for Marketing Research), as well as Standards of marketing research SAVA (Slovak Association of Research Agencies). AKO agency is a co-founder and owner of control certificate of SAVA.

sava02