About Us

 Už 28 rokov pre Vás zisťujeme “Ako…? a Prečo…?”

 

 • Agentúra AKO pôsobí na trhu od roku 1991, kedy ako prvá na Slovensku začala realizovať kvalitatívny marketingový výskum.
 • V roku 2003 bola agentúra AKO transformovaná na spoločnosť – AKO, s. r. o.
 • Agentúra AKO v súčasnosti ponúka komplexné služby v oblasti marketingového výskumu a poradenstva pri tvorbe marketingových stratégií, s dôrazom na analýzu spotrebiteľského správania a spotrebiteľského rozhodovania.
 • Agentúra AKO má dlhoročnú skúsenosť so skúmaním problematiky komunálnych tém.
 • Služby agentúry AKO sú na Slovensku dlhoročne spájané s hĺbkovým prístupom k riešeniu výskumných tém a s vysokou úrovňou aplikovateľnosti výsledkov do firemnej praxe.
 • Agentúra AKO poskytuje služby reklamným agentúram, médiám, marketingovým oddeleniam firiem (domácich aj zahraničných), verejnému sektoru, mestám a štátnym inštitúciám. Výskumné projekty pre jednotlivých klientov sú zostavované „na mieru“, na základe poznania aktuálnych potrieb a situácie klienta.
 • V prípade, že klient má záujem realizovať výskum trhu aj na území mimo SR, realizáciu terénnej časti výskumu zabezpečuje prostredníctvom zmluvnej spolupráce s poprednými sieťami výskumných agentúr v zahraničí.
 • Agentúra dodržuje medzinárodný Etický kódex ESOMAR (Európskej organizácie pre marketingový výskum), ako aj Štandardy marketingového výskumu SAVA (Slovenskej asociácie výskumných agentúr). Je spoluzakladajúcim členom a držiteľom certifikátu kontroly SAVA.
 • Dňa 11.2.2016 bol štvrtý rok po sebe za predsedu Slovenskej asociácie výskumných agentúr zvolený Václav Hřích, managing director agentúry AKO.
 • GDPR – Ochrana osobných údajov

sava02                                                       Esomar_clen

 

Pošlú rodičia svoje deti do škôlok a 1.- 5. ročníkov základných škôl po ich znovuotvorení?

Dôveryhodnosť politických lídrov – apríl 2020 – exkluzívne pre Nový čas
Volebné preferencie  – apríl 2020 – exkluzívne pre Nový čas
Dôveryhodnosť politických lídrov – marec 2020

 

Milí priatelia,

po zvážení aktuálnej situácie a možných rizík pre našich zamestnancov, anketárov, respondentov a  obchodných partnerov sme sa rozhodli  od stredy 11. marca 2020 do odvolania pokračovať v činnosti formou práce z domu. V realizácií prieskumov pokračujeme bez obmedzenia a radi sa s Vami budeme počuť, čítať a vidieť  prostredníctvom telefónov, mailov a videokonferencií. 

 

Porovnanie výsledkov posledných prieskumov volebných preferencií pred voľbami do NR SR 2020 od jednotlivých výskumných agentúr:

V spolupráci s FOCUS Marketing & Social Research sme pre iniciatívu 50 dní pripravili druhú vlnu prieskumu predvolebných preferencií. Ide o neverejný prieskum vykonaný počas moratória. Výsledky budú iniciatívou 50 dní rozposlané len tým, ktorí sa stali spoluobjednávateľmi.

Volebné preferencie – FEBRUÁR II. 2020

 

Volebné preferencie – FEBRUÁR 2020

 

Volebné preferencie + Koho by si želali občania za premiéra – exkluzívny prieskum pre TA3

Volebné preferencie Január 2020 – exkluzívny prieskum pre TA3

 

Volebné preferencie – November 2019

SPOLOČNÉ STANOVISKO ORGANIZÁCIÍ ESOMAR, WAPOR A SAVA K PRIJATIU LEGISLATÍVY PREDLŽUJÚCEJ MORATÓRIUM NA ZVEREJŇOVANIE VÝSLEDKOV PRIESKUMOV PRED VOĽBAMI.

 

Volebné preferencie – Október 2019

 

Stanovisko Slovenskej asociácie výskumných agentúr – SAVA  k pripravovaným legislatívnym zmenám  v podmienkach zverejňovania výsledkov výskumov volebných preferencií

Pre Hospodárske noviny sme zisťovali, koho si Slováci želajú za budúceho premiéra:

Volebné preferencie – August 2019 exkluzívne pre Hospodárske noviny

Pre Múzeum SNP sme skúmali vedomosti a postoje mladých ľudí ohľadom niektorých častí slovenských dejín. Tlačová správa je dostupná na stránke Múzea SNP.

 

Exkluzívny prieskum: Prvýkrát sme zistili, koľko ľudí by reálne volilo Kiskovu novú stranu

 

Názory občanov na prípadný úspech strany Kotleba ĽSNS v Eurovoľbách a Prieskum volebných preferencií do NR SR – MÁJ 2019 (II.)

 

Stanoviská Ministerstva vnútra SR a Európskeho parlamentu k  moratóriu na uverejňovanie prieskumov pred voľbami do Európskeho parlamentu

 

VOLEBNÉ PREFERENCIE – MÁJ 2019

 

 

 

(Zdroj: STRATÉGIE)

VOLEBNÉ PREFERENCIE – APRÍL 2019

Voličský potenciál strany založenej Andrejom Kiskom – marec 2019

Dôveryhodnosť politikov –  marec 2019

 

prezidentske_volby  

 

Prezidentské preferencie – zber 15.3.2019

Prezidentské preferencie – zber 15.3.2019 – preferencie podľa sociodemografických kategórií

Prieskumy a ich dôveryhodnosť – výkonný riaditeľ Agentúry AKO Václav Hřích sa vyjadruje pre TA3

Prezidentské preferencie 27.-28.2.2019

Výsledky prieskumu preferencií pre voľby prezidenta SR, o volebnej účasti, o istote volebného rozhodnutia pre jednotlivých kandidátov

Preferencie politických strán február 2019

Istota volebného rozhodnutia pri voľbe prezidenta – február 2019

Prezidentské preferencie – február 2019

Prezidentské preferencie – december 2018

Preferencie NOVEMBER/DECEMBER

Spokojnosť s výsledkami komunálnych volieb

Preferencie November 2018

 

Dôveryhodnosť našich meraní akceptovali aj mnohé médiá, čoho dôkazom je ich častá publicita. Zoznam tu.

 

Výsledky prieskumu preferencií pre voľby primátora mesta BRATISLAVA a o volebnej účasti

Výsledky prieskumu preferencií pre voľby primátora mesta TRNAVA a o volebnej účasti

Výsledky prieskumu preferencií pre voľby primátora mesta NITRA a o volebnej účasti

Výsledky prieskumu preferencií pre voľby primátora mesta POPRAD a o volebnej účasti

Výsledky prieskumu preferencií pre voľby primátora mesta PREŠOV a o volebnej účasti

Výsledky prieskumu preferencií pre voľby primátora mesta KOŠICE a o volebnej účasti

Výsledky prieskumu preferencií pre voľby starostu Mestskej časti Bratislava-Ružinov a o volebnej účasti

Výsledky prieskumu preferencií pre voľby starostu Mestskej časti Bratislava-Petržalka a o volebnej účasti

Výsledky prieskumu preferencií pre voľby starostu Mestskej časti Bratislava-Staré mesto a o volebnej účasti

 

Preferencie Október 2018

Dôveryhodnosť lídrov – September 2018

Preferencie PREZIDENT September 2018

Preferencie September 2018

Preferencie August 2018

Riaditeľ agentúry AKO Václav Hřích sa komplexne pozerá na vývoj preferencií politických strán – rozhovor HNonline

Pokladaju sa Slovaci viac za konzervativcov ci za liberalov? Volili by za prezidentku ženu?

Život existuje aj po GDPR – Moje top udalosti – Václav Hřích

Preferencie Jún 2018

Preferencie Máj 2018

Preferencie – Apríl II 2018

Dôveryhodnosť lídrov – apríl 2018

Preferencie – Apríl 2018

Preferencie – Február 2018

Prieskum začína byť súčasťou plánovania budúcnosti – rozhovor s Václavom Hříchom

 

(Zdroj: STRATÉGIE Marketingový výskum, január 2018).

 

Prieskum pracovnej mobility 2017

PREFERENCIE – November 2017

Dôveryhodnosť lídrov politických strán – november 2017

Najnovší prieskum VÚC BA (zber 31.10.-3.11.2017)

EXKLUZÍVNE PRIESKUMY K VOĽBÁM DO VÚC 2017 PRE TELEVÍZIU TA3:

Výsledky krajov: Trnava, Košice, Nitra a Trenčín boli zverejnené v Téme dňa 19. 10. 2017 (od cca 20 minúty)

Výsledky krajov: Žilina, Prešov, Banská Bystrica a Bratislava budú zverejnené v Téme dňa 20. 10. 2017.

 

Detailný rozhovor s V. Hříchom o tom, ako rozoznať falošné prieskumy od tých reálnych:

Vyjadrenie k výsledkom publikovanému falošného „prieskumu“ preferencií kandidátov na predsedu Bratislavského samosprávneho kraja, ktoré publikoval Martin Jakubec na svojom FB dňa 29.6.2017 v mene agentúry AKO, s.r.o.

Aktuálne výsledky prieskumov volebných preferencií na stiahnutie:

Druhá = REZERVNÁ VOĽBA – SEPTEMBER 2017

PREFERENCIE – SEPTEMBER 2017

VOĽBY DO VÚC BRATISLAVA – september 2017

PREFERENCIE – AUGUST 2017

Preferencie – JÚL 2017

Preferencie – JÚN 2017

Preferencie – APRÍL 2017 

Dôveryhodnosť predsedov politických strán – MAREC 2017

Preferencie – MAREC 2017

Preferencie – FEBRUÁR 2017

FEBRUÁR 2017: Preferencie podľa intenzity používania FB

JANUÁR 2017

DECEMBER 2016

NOVEMBER 2016

OKTÓBER 2016

SEPTEMBER  2016

JÚL 2016

MÁJ 2016

APRÍL 2016

 

VOĽBY NRSR 2016:

12. marec 2016

Agentúra AKO bola agentúrou MEDIAN SK vyhodnotená ako najpresnejšia v porovnaní februárových prieskumov predvolebných preferencií.

Median_porovnanie_predvolebnych_prieskumov

 

Ako ovplyvnilo Moratórium na predvolebné prieskumy preferencií presnosť výsledkov?

V prípade, že by nejestvovalo moratórium na predvolebné prieskumy a agentúry by mohli preferencie voličov merať do poslednej chvíle, neboli by sme výsledkami volieb takí prekvapení…

 agentura-AKO-prieskumy-preferencii-volby-2016-moratorium

 

 

 

Weblogo

 • The AKO agency has been founded in 1991 when as the first one in Slovakia it started conducting qualitative marketing research.
 • The agency was transformed into AKO Ltd in 2003.
 • AKO agency offers complex services in marketing research and consulting in the creation of marketing strategies, with emphasis in consumer’s behavior and consumers’ decision making. The agency has long term experience with the research of communal politics agenda.
 • The services of AKO agency are long-term related to in-depth attitude to solving research topics and to high applicability of the results to corporate practice.
 • The agency offers its services to advertising agencies, media, marketing departments of various companies (national and foreign), public sector, cities and government institutions. Research projects for particular clients are prepared “made-to-measure”, based on knowledge of current situation and needs of the client.
 • In case that a client is interested in conducting the research also abroad, the field work of the research is provided by contract cooperation with prominent foreign research agencies.

Esomar_clen

 • The agency is complying with the International Code of Ethics of ESOMAR (European Organization for Marketing Research), as well as Standards of marketing research SAVA (Slovak Association of Research Agencies). AKO agency is a co-founder and owner of control certificate of SAVA.

sava02