Inšpirácie: Metodológia

Alfou a omegou kvalitného marketingového prieskumu i prieskumu verejnej mienky je dodržiavanie metodologických pravidiel.

Rozhodnutie o metóde a forme prieskumu ovplyvňuje presnosť výsledkov.

 

V tejto téme preto nájdete inšpiratívne čítanie o metodológii prieskumov:


PREČO SA LÍŠIA VÝSLEDKY AGENTÚR?

Vyberáme z článku k aktuálnej téme BREXITu:

Každý prístup prináša iný výsledok:
The Economist predpokladá, že odpovede sa v prípade rôznych odhadov výsledku referenda líšia podľa toho, či sú ľudia oslovení online alebo cez telefón.
Elektronické dotazníky sú lacnejšie a jednoduchšie, no zároveň pri nich ľudia s obľubou klikajú na „zatiaľ neviem“. Na druhej strane, pri telefonickom prieskume a pod tlakom volajúceho majú oslovení vyššiu tendenciu odpovedať konkrétne áno alebo nie. Volajúca osoba oslovenému napríklad pripomenie, že na volebnom lístku odpoveď „zatiaľ neviem“ neexistuje, a preto je dôležité odpovedať jednoznačne.
Telefonické prieskumy sú považované za spoľahlivejšie. Zatiaľ čo telefónom oslovíme každú vekovú skupinu z elektorátu, pri internete je problematickejší prístup k starším generáciám.
Tie môžu internetové prieskumy ignorovať alebo počítač používajú len zriedka. Economist tvrdí aj to, že ľudia v pracovnom veku, ktorí sympatizujú s EÚ, sú často k prieskumom introvertní a neprejavujú sa tak agilne ako stúpenci brexitu.”

 

Zdroj: Denník N, 23.6.2016

Celý článok nájdete na:    Prieskumy sú tesné a naposledy sa mýlili. Prečo?

 


 

“Martin Slosiarik: Rozdiely vznikajú v spôsobe získavania dát.”

“Vysvetlenie rozdielu však môže čiastočne tkvieť aj v porovnaní metodík, ktoré jednotlivé agentúry využívajú pri zisťovaní volebných preferencií. Agentúra FOCUS a MVK využíva osobné dopytovanie, pri ktorom respondentom predkladá zoznam strán na lístku alebo ho ukazuje na obrazovke (čiže využíva vizuálnu pomôcku) a táto metodika prináša zjavne lepšie výsledky pre stranu Sieť.

Agentúry AKO a POLIS realizujú prieskumy formou telefonického dopytovania, čo znamená, že buď zoznam respondentom čítajú (AKO), alebo žiadajú respondenta, aby sám spontánne uviedol stranu, ktorú by volil (POLIS).

MEDIAN robí tzv. mix mode, kde časť rozhovorov realizuje osobne a časť telefonicky a aj pri zisťovaní preferencií používa kombináciu otvorenej a uzatvorenej otázky.

Z porovnania vyplýva, že telefonické dopytovanie prináša nižšie preferencie pre stranu SIEŤ. Ktorá metodika bola bližšie k realite v prípade strany SIEŤ rozsúdia až voľby, i keď dovtedy sa preferencie môžu zmeniť ešte z dôvodu iných faktorov, než sú rozdiely v metodikách.”

 

Zdroj:  Strategie.HNonline.sk, 19.2.2016

Celý článok nájdete na:   Vieme, prečo sa prieskumy volebných preferencií líšia