Mgr. Václav Hřích

Od roku 2013 je predsedom  SAVA (Slovenskej asociácie výskumných agentúr v marketingu) Vaclav Hrich agentura AKO

Prax:

1997 – 1999     Media Global, s.r.o. sales representative
1999 – 2003    Rádio Twist, a.s. – sales & internet representative
1997 – 2003    Agentúra AKO – junior researcher – externe
2003 – 2014    AKO, s.r.o. – sales director
2015 –        AKO, s.r.o. – managing director

Vzdelanie:

  • Open University, pobočka City University Bratislava Certifikáty: Accounting for Managers; Managing Customer and Client Relations
  • Univerzita Tomáše Bati, Zlín Česká republika, Fakulta multimediálních komunikací, Mediální a komunikační studia, odbor marketingová komunikace Bc. 2005, Mgr. 2007