Cenník

Kalkulácia ceny  za kvantitatívne výskumy závisí od počtu respondentov, od typu výberu výskumnej vzorky (kvótny, náhodný), od počtu otázok, od typu otázok (otvorené, uzatvorené, škálované, ….), od požadovanej hĺbky štatistického spracovania, a od požadovanej formy prezentácie.

Kalkulácia ceny za kvalitatívne výskumy závisí od počtu focus groups (InDepth, atd), od dĺžky trvania (klasicke FGs, miniFGs), od náročnosti regrutácie (penetrácie cieľovej skupiny) a od lokalít konania.