Mgr. Kamila Hříchová

Hosťovsky prednáša na Katedre marketingovej komunikácie FF UK Bratislava a Ekonomickej univerzite Bratislava.
Bola zahraničným členom a podpredsedníčkou APT (Asociace psychologů trhu) pre Slovenskú republiku.
Bola predsedníčkou SAVA (Slovenskej asociácie výskumných agentúr v marketingu).
Doteraz odmoderovala viac ako 1000 Focus Groups a viedla viac ako 400 výskumných projektov.

 

VZDELANIE:

FF UK Bratislava, odbor sociálna psychológia

 

PRAX V ODBORE:

do r. 1996

Metodicko-výskumný kabinet Slovenského rozhlasu (MVK) – renomované pracovisko pre výskum médií a verejnej mienky.
1996 – 1997

MVK, s.r.o., Spolumajiteľka agentúry. Nezávislá agentúra pre prieskum médií a verejnej mienky. MVK je pokračovateľom Metodicko-výskumného kabinetu Slovenského rozhlasu.
1991 – doteraz

AKO® Spolumajiteľka, konateľka