Ďalšie služby

 • Sekundárne analýzy marketingových informácií z oblasti médií a reklamy
 • Expertné psychologické posudky reklamných stratégií, kreatívnych konceptov, sloganov, značkového loga, názvu značky alebo produktu, atď.)
 • Poradenstvo v oblasti marketingu a marketingovej komunikácie
 • Moderovanie Focus Group pre iné výskumné agentúry
 • Obsahové analýzy dokumentov a mediálnych produktov
 • Mediálne a komunikačné tréningy
 • Prenájom priestorov na FG a Indepth
 • Web-stream/priamy prenos z priebehu FGs a InDepth – servis pre klienta, keď nie je možná jeho priama prítomnosť

Novinkou v portfóliu služieb je metóda hĺbkovej regrutácie DEEP-R®, ktorá umožňuje výskum v špecifických cieľových skupinách podľa zadania klienta.

Možnosti využitia DEEP-R®:

 • tvorba alebo overenie segmentácie cieľovej skupiny do podskupín
 • absencia sociografických a psychografických informácií o cieľovej skupine
 • hĺbkový výskum v jednotlivých cieľových skupinách, testovanie viacerých reklamných konceptov orientovaných na viaceré cieľové skupiny, hľadanie nových produktov v rámci užšej cieľovej skupiny
 • hľadanie príčin odmietania produktu u časti spotrebiteľov