Členstvo

Agentúra AKO je spoluzakladajúcim členom a držiteľom certifikátu kontroly Slovenskej asociácie výskumných agentúr.

Agentúra dodržuje medzinárodný Etický kódex ESOMAR (Európskej organizácie pre marketingový výskum), v ktorej ju zastupuje ako člen Mgr. Václav Hřích, ako aj Štandardy marketingového výskumu SAVA (Slovenskej asociácie výskumných agentúr).