Ing. Eliška Majerníková

Vzdelanie : Vysoká škola ekonomická, obchodná fakulta, viaceré certifikáty z podvojného a jednoduchého učtovníctva

Prax v odbore : ekonómka na viacerých postoch v Slovenskej televízii ( v ekonomických aj programových zložkách ), neskôr ekonómka – účtovníčka pre firmy s rôznym zameraním ( maloobchod, veľkoobchod, developerské firmy, výskumná agentúra, živnostníci, podnikajúci v rôznych oblastiach )

Profesný cieľ : pomáhať svojim klientom v ich podnikaní takým spôsobom, aby im daňové, odvodové a iné povinnosti čo najmenej znepríjemňovali život