Ukážky výsledkov

VÝSLEDKY sú poskytované v dvoch možných variantoch podľa želania klienta:

 • vo forme krátkej manažérskej správy Top line (MS PowerPoint, 5-15 snímkov)
 • vo forme Analytického Reportu (MS PowerPoint, 50-100 snímkov)

SÚČASŤOU KAŽDEJ VÝSKUMNEJ SPRÁVY SÚ:

 • Marketingové odporúčania vyplývajúce z výsledkov výskumu
 • Dokumentačná príloha (CD/DVD audio/videozáznam priebehu terénnej fázy)
 • bezplatné 12-mesačné Marketingovo-komunikačné poradenstvo k aplikácii výsledkov

ŠTRUKTÚRA ANALYTICKÉHO REPORTU:

 • Manažérsky Top line
 • Metodologická časť /informácia o priebehu výskumu a použitých metódach/
 • Analytická časť /analýza a interpretácia štatistických dát, resp. názorov respondentov, resp. použitých psychologických techník/
 • Frekvenčné tabuľky a grafy (v prípade kvantitatívnych výskumov)
 • Autentické výroky respondentov (v prípade kvalitatívnych výskumov)
 • Marketingovo-komunikačné odporúčania