Mgr. Veronika Zelmanová

VZDELANIE:

Filozofická fakulta Univerzity Komenského Bratislava, odbor psychológia

PRAX V ODBORE:

Od r. 2007 vo firme AKO, s.r.o.
Od roku 2006 vo výcviku v Koncentratívne pohybovej terapii
Od roku 2006 súčasť trénerského teamu v Mediálnych tréningoch, v Tréningoch zameraných na komunikačné zručnosti a Tréningoch Asertivity realizovaných Agentúrou AKO.
Rok 2005 prax v realizovaní Tréningov manažérskych zručností.